Kredietaanvraag

Hoe een kredietaanvraag indienen?

Een kredietaanvraag kan je ter plaatse bij het kantoor van een financiële instelling of kredietbemiddelaar indienen. In sommige gevallen kan je een krediet ook telefonisch, per brief of online aanvragen.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Pas als een kredietgever van oordeel is dat je de geleende bedragen zal kunnen terugbetalen, zal hij je kredietaanvraag goedkeuren. Om jouw kredietwaardigheid (of solvabiliteit) te beoordelen zal de kredietgever je vragen stellen over je inkomsten, kosten,…

Daarnaast zal hij je financiële situatie nagaan bij de “Centrale voor Kredieten aan Particulieren” (CKP) van de Nationale Bank van België. Hier worden alle consumentenkredieten en betalingsachterstanden bijgehouden. Een kredietgever mag geen krediet verlenen als hij vermoedt dat je de geleende bedragen niet zal kunnen terugbetalen.

Wat is informatieplicht en adviesplicht?

Informatieplicht

De kredietgever moet, vóór hij je een krediet toekent, nagaan of je al kredieten hebt lopen en of je die correct afbetaalt. Hij vindt deze informatie in de “Centrale voor Kredieten aan Particulieren” (CKP) van de Nationale Bank van België. De CKP neemt ook wanbetalers, personen die een betalingsachterstand hebben opgelopen,  in een “negatief” bestand op. Daarnaast zal de kredietgever aan de consument ook vragen stellen i.v.m. zijn financiële situatie (inkomen, lasten, …). Je bent verplicht hier zo juist mogelijk op te antwoorden.

Adviesplicht

De kredietgever en -bemiddelaar zijn verplicht om jou het krediet aan te bieden dat het best bij jouw situatie past.

Wat als je krediet geweigerd wordt?

Wanneer je krediet geweigerd wordt, moet de kredietgever de bestanden vermelden die geraadpleegd werden, bijvoorbeeld de “Centrale voor Kredieten aan Particulieren” (CKP) van de Nationale Bank van België. Als je wil kan je dan bij het betrokken bestand de informatie over jou opvragen, en eventueel laten verbeteren of schrappen.

Pas op!

Richt je enkel tot erkende kredietgevers of -bemiddelaars, ingeschreven bij de Federale Overheidsdienst Economie. Zij hebben een erkenningsnummer, respectievelijk een inschrijvingsnummer. 

Leuren met kredietovereenkomsten is verboden, tenzij op voorafgaand schriftelijk verzoek van de potentiële kredietnemer.