Kredietovereenkomsten

Wat is een kredietovereenkomst en wat moet er zeker instaan?

Als een kredietgever je een consumentenkrediet toekent moet dit in een kredietovereenkomst (een contract) staan. Een kredietovereenkomst is geldig zodra alle partijen hebben getekend.

Op het contract moeten onder meer volgende zaken staan:

  • Je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, adres...)
  • Gegevens van de kredietgever en/of kredietbemiddelaar
  • Bedrag dat maandelijks moet terugbetaald worden
  • Totaal terug te betalen bedrag
  • Jaarlijks kostenpercentage
  • Voorwaarden van het gebruik en van de terugbetaling van het krediet
  • Datum en plaats van ondertekening

Kan je een kredietovereenkomst na ondertekening nog annuleren?

Wettelijk heb je recht op veertien dagen bedenktijd (verzakingsrecht) na ondertekening van de kredietovereenkomst. Als je de kredietovereenkomst binnen deze termijn wil annuleren, moet je een aangetekende brief sturen naar je kredietgever, die je geen annulatiekosten mag aanrekenen. Uiteraard moet je wel het ontleende geld of de op krediet gekochte goederen teruggeven. Je moet ook interest betalen voor de periode dat je het geld of de goederen ter beschikking had.

Wordt een kredietovereenkomst geregistreerd?

Wanneer een kredietovereenkomst wordt getekend moet dit binnen de 2 dagen gemeld worden aan de  “Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van Belgie” (CKP). De CKP registreert alle kredieten in een ‘positief’ bestand en alle wanbetalers in een ‘negatief’ bestand. Dit systeem zorgt er voor dat je als consument beschermd bent tegen een te hoge schuldenlast.

Een kredietgever kan, vóór hij je een krediet toekent, nagaan of je bestaande kredietlast niet te hoog is. Uiteraard heb je het recht om te weten welke info er over jou wordt bijgehouden.

Als je denkt dat je ten onrechte geregistreerd bent als wanbetaler, of dat bepaalde info niet correct is, neem dan contact op met je kredietgever. Als er in samenspraak met de kredietgever geen oplossing wordt gevonden kan je een gemotiveerde klacht indienen bij Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen voor particulieren, of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (http://www.privacycommission.be/nl/contact).

Ombudsfin
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel
Tel.: 02 545 77 70
Fax: 02 545 77 79
E-mail: Ombudsman@ombudsfin.be