De 20ste eeuw (na WO I)

Voor WO I berustten de werking van de banken en hun rol in de wereld op een handvol strenge maar eenvoudige regels. Op enkele uitzonderingen na, organiseerde geen enkel land de werking van de banken tot in de kleinste details. In de loop van de 20ste eeuw ging men echter geleidelijk aan spreken over “banksystemen”.

Welke ontwikkelingen kenmerken de bank in de 20ste en het begin van de 21ste eeuw?

  • De betaalmiddelen evolueerden: metaalgeld (muntstukken) werd vervangen door chartaal geld (biljetten) dat op zijn beurt plaats maakte voor giraal geld (zichtrekeningen).
  • De uitgifte-instellingen werden centrale banken, die bevoegd waren om de banken bepaalde normen op te leggen.
  • De staat werd een controlerende of toezichthoudende instantie.
  • De ontwikkeling van de economie had ook een invloed op het banksysteem in verschillende landen.
  • De ontwikkeling van de Gemeenschappelijke markt en van de Economische en Monetaire Unie (EMU) kenmerkte de evolutie van de Europese banken op het einde van de 20ste en aan het begin van de 21ste eeuw.

De technische ontwikkelingen en de internationalisatie

Sinds 1940 heeft de technische vooruitgang onze wereld een ruimere dimensie gegeven. Het bankbedrijf evolueerde in een internationaal kader, wat mogelijk werd gemaakt door de vooruitgang in de transport- en telecommunicatiemiddelen.