Betalingsproblemen

Wie contacteer ik wanneer ik mijn krediet niet meer kan afbetalen? 

Je verliest je job, je wordt ziek, … Dit zijn onvoorziene omstandigheden waardoor je in ernstige financiële problemen kan komen. Hopelijk overkomt je dit nooit. Mocht dit toch het geval zijn, neem je best zo snel mogelijk contact op met je bank! Samen kunnen jullie kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om je maandlast minder zwaar te maken.

Je kan hier de contactgegevens van je kredietinstelling opzoeken. Per instelling vind je een adres, een telefoonnummer en een e-mailadres van de klantendienst (of van een andere dienst die je verder kan helpen).

Indien je van je bank geen afdoend antwoord krijgt, kan je contact opnemen met de Ombudsman van de financiële sector, Françoise Sweerts. Je kan haar bereiken op het nummer 02 545 77 70 of via Ombudsman@Ombudsfin.be. Voor meer informatie over de werking van Ombudsfin kan je hier klikken.

Welke mogelijkheden bestaan er om mijn maandlast te verlichten? 

De volgende mogelijkheden bieden zich onder meer aan om de kredietlast te verminderen :

  • verlenging van de looptijd van het hypothecair krediet;
  • tijdelijk uitstel van betaling van kapitaal;
  • (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling indien mogelijk;
  • omschakeling van een afbetaling op basis van gelijke kapitaalsaflossing naar een afbetaling op basis van gelijke termijnbedragen.

Ik kan mijn lening niet meer afbetalen, wat staat me te wachten?

Stel dat je achter raakt met de terugbetaling van je krediet, dan moet de bank dit melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank van België. De bank zal je ook aangetekend een aanmaning sturen.

Blijf je hierna nog steeds in gebreke, dan zal je samen met je bank voor de beslagrechter moeten verschijnen, om zo mogelijk tot een minnelijke schikking te komen.

De bank zal altijd eerst alle andere waarborgen trachten te benutten zoals loonoverdracht, borgstelling, …

Komt er helemaal geen akkoord of oplossing, dan volgt een procedure van uitvoerend onroerend beslag. Je onroerend goed, waarop de hypotheek voor het krediet is gevestigd, wordt in beslag genomen. De bank kan het nu verkopen en met het geld je krediet aanzuiveren. 

Maar zover hoeft het helemaal niet te komen. Het belangrijkste is om onmiddellijk met je bankier te gaan praten, voordat je problemen te groot worden. Samen kunnen jullie een oplossing zoeken die beter aansluit bij je nieuwe financiële situatie. 

Praat erover met je bankier!

De financiële sector heeft een hulptraject opgezet voor particulieren die in financiële problemen komen na onvoorziene omstandigheden: 'Praat erover met je bankier'. In deze folder vind je alle nuttige informatie (PDF, 248 KB).

Hulplijnen

Ook het CAW (Centra Algemeen Welzijnswerk) kan je verderhelpen met alle mogelijke vragen wanneer je zonder werk komt te vallen. Het CAW is te bereiken op het nummer 078 15 03 00 of via onthaal@caw.be. Meer informatie vind je hier.

Daarnaast kan je terecht bij je vakbond, het lokale OCMW of het sociaal huis in jouw gemeente.

Wie hulp wil in zijn of haar zoektocht naar werk, kan terecht bij de werkwinkel. Meer informatie vind je op www.werkwinkel.be. Je kan ook elke werkdag van 8u tot 19u bellen naar de VDAB-Servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700. 

In Brussel kan je aankloppen bij Actiris. Neem een kijkje op de website of bel naar het gratis nummer 0800 35 123. 

In de regio Limburg staat CONEO, het Centrum voor Ondersteuning na Economisch Ontslag, je bij met de nodige ondersteuning en advies wanneer je wordt geconfronteerd met een ontslag om economsiche redenen. CONEO is te bereiken op het nummer 089 69 68 67. Meer informatie vind je op www.coneo.be.

Gedragscode Beroepsvereniging van het Krediet

De gedragscode 'Tien principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te vertrekken' bevat verschillende procedures om klanten in financiële moeilijkheden verder te helpen. Het is belangrijk dat elke consument op de hoogte is van de bestaande procedures zodat tijdig geanticipeerd kan worden op mogelijke problemen. Je kan de code hier raadplegen.

Verzekering tegen inkomensverlies

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië biedt de overheid een gratis verzekering aan die je beschermt tegen mogelijke betalingsproblemen bij onvoorziene gebeurtenissen.

Vlaanderen

In Vlaanderen gaat het om de 'Verzekering Gewaarborgd Wonen', die door de Vlaamse overheid wordt uitgegeven. Werkenden kunnen de verzekering gedurende het eerste jaar na opname van kapitaal voor een maximale periode van 10 jaar afsluiten als zij een hypothecaire lening aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. Wie tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan een tegemoetkoming in de aflossing van zijn lening krijgen.

Meer details zijn hier beschikbaar.

Wallonië

In Wallonië betreft het de 'Assurance gratuite contre la perte de revenus'. Werkenden kunnen de aanvraag om de verzekering aan te gaan binnen de 6 maanden na het verlijden van de kredietakte indienen. De verzekering dekt de betaling van het krediet voor maximum 6.200 euro per jaar, voor een maximale duur van 3 jaar ingevolge een inkomensverlies gedurende de eerste acht jaar van het krediet.

Meer details vind je hier.