De hypothecaire lening

Wat is een hypotheek?

Dit is een waarborg of een garantie voor de kredietgever, in de meeste gevallen is dat de bank bij wie je een krediet aangaat. Een woonkrediet is in het algemeen gewaarborgd door een hypotheek.

Wat is een hypothecair krediet?

Dit is een krediet voor het financieren van onroerend goed: een woning, een stuk grond, een appartement, verbouwingswerken,… De hypotheek wordt in de meeste gevallen gevestigd op het onroerend goed waarvoor je het krediet aangaat. Heb je nog een ander onroerend goed, dan kan dit eventueel in hypotheek gegeven worden.

Hoe wordt een hypotheek gevestigd?

Een hypotheek vereist:

  • een hypotheekvestiging: de kredietnemer en de kredietgever maken een  schriftelijke overeenkomst dat een hypotheek gevestigd wordt in het voordeel van de kredietgever.
  • een hypothecaire inschrijving: de hypotheek wordt ingeschreven in de registers van het hypotheekkantoor.  De inschrijving blijft 30 jaar geldig en is vernieuwbaar.

De hypothecaire inschrijving kan enkel met een notariële akte. Deze akte wordt opgemaakt door een onpartijdige notaris en moet de gegevens van het woonkrediet en de hypotheekvestiging vermelden.

Variabele of vaste interestvoet?

Een hypothecaire lening betaal je af via een interestvoet die vast of variabel kan zijn.

De vaste interestvoet blijft ongewijzigd tijdens de volledige duurtijd van de lening.

Een variabele interestvoet kan wel dalen of stijgen. Wanneer de interest verandert, wordt bepaald in je contract. In de meeste gevallen gebeurt de herziening van de interestvoet jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks.

De variabiliteit van uw interestvoet wordt begrensd door een “cap” (bovengrens) en “floor” (ondergrens). Een cap van bijvoorbeeld “ +3” betekent dat de herziene interestvoet nooit meer dan 3% boven de oorspronkelijke interestvoet mag liggen. Bij een “-2” cap mag de herziene interestvoet nooit meer dan 2% onder de oorspronkelijke interestvoet dalen.

Wie heeft er voordeel bij een hypotheek?

Zowel de kredietnemer (lener) als de kredietgever (de bank). De kredietnemer vanwege de fiscale voordelen. De kredietgever heeft een zekerheid, het onroerend goed, wanneer de kredietnemer het krediet niet meer kan terugbetalen.

Zijn er kosten verbonden aan een hypothecaire inschrijving?

Een hypothecaire inschrijving brengt taksen en kosten met zich mee.

Deze worden berekend op het ontleende kapitaal en bevatten volgende elementen:

  • registratierechten;
  • hypotheekrechten;
  • ereloon van de notaris;
  • diverse kosten van de notaris, b.v. voor bepaalde opzoekingen, zegels,…