Wat levert een spaarrekening op?

Wat brengt een spaarrekening op?

Als je geld op een spaarrekening stort, betaalt de bank in ruil hiervoor een vergoeding: rente.

De rentevergoeding op een spaarrekening bestaat uit 2 elementen: een basisrente en een getrouwheidspremie.

Wat is een basisrente?

Het geld op je spaarrekening levert vanaf de eerste dag basisrente op. De basisrente is een gegarandeerd spaarpercentage dat de bank uitkeert voor elke dag dat je geld op een spaarrekening staat. Op het eind van het jaar berekent de bank hoeveel dagen elke storting op de spaarrekening heeft gestaan om zo de rente te berekenen en uit te betalen.

De basisrente wordt weergegeven in een percentage op jaarbasis.

Wat is een getrouwheidspremie?

Naast de basisrente biedt een spaarrekening ook een getrouwheidspremie. Daarvoor moet je geld wel voor minstens 12 maanden onaangeroerd op de spaarrekening blijven staan. Als je vroeger geld van de rekening haalt verlies je voor dat deel het recht op de premie. De getrouwheidspremie kan je zien als een beloning als je voor langere tijd je geld laat staan op deze spaarrekening.

Kan de bank de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen?

De basisrente kan door de bank in principe dagelijks worden aangepast aan de marktomstandigheden (ze moet daarvoor wel binnen de wettelijke limieten blijven). Aangezien de basisrente een rentevoet is die elke dag invloed heeft op je spaargeld, zal een wijziging ook een onmiddellijke impact hebben. Vanaf de dag van de wijziging zal je spaargeld dus meer of minder opbrengen

De bank kan ten allen tijde de geboden rente en dus ook de getrouwheidspremie wijzigen. Een wijziging van de getrouwheidspremie heeft geen onmiddellijke invloed op je spaargeld. De nieuwe getrouwheidspremie zal pas ingaan wanneer je een nieuwe storting doet, of er een nieuwe periode begint voor een al geplaatste som.

De bank brengt je, meestal via de rekeninguittreksels, op de hoogte van iedere wijziging.

Kan de bank de rentevergoeding vrij bepalen?

Ja en neen. De bank mag om het even welke rente aanbieden als ze hierdoor niet in moeilijkheden kan komen.

Maar als de bank wil dat haar klanten kunnen genieten van fiscale vrijstelling op hun rentevergoedingen (gereglementeerde spaarboekjes), dan moet de bank zich houden aan een aantal wettelijke regels.

Die regels koppelen de maximale rentevergoeding aan de rente van de Europese Centrale Bank, de ECB. Ligt die rente boven 3% dan mogen de banken de ECB-rente als maximale basisrente hanteren. Ligt de rente van de ECB lager, dan mogen ze tot max. 3% basisrente bieden. Deze maximale rente kan wijzigen. De bank is niet verplicht om dat maximum te bieden.

Ook de getrouwheidspremie is aan voorwaarden gekoppeld. Die mag maximaal de helft bedragen van de hoogst toegelaten basisrente en minimaal een kwart van de basisrente die de bank effectief toepast.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

Je rente wordt jaarlijks uitgekeerd. Het moment van uitkeren is meestal op het einde van het jaar. Bij sommige banken kan je dat moment zelf kiezen.

Als je midden in het jaar besluit om je spaarrekening stop te zetten, krijg je meestal direct de rente uitbetaald. Je hoeft in dat geval dus niet te wachten tot het einde van het jaar.